زنجیره تامین

زنجیره تامین

کاربرد شبیه سازی در زنجیره تامین

بکارگیری و کاربرد شبیه سازی در مدیریت زنجیره تامین و انجام شبیه سازی زنجیره تامین، امکان مدیریت چالش‌هایی مانند کاهش هزینه‌ها و بهبود خدمات به مشتریان را ایجاد می‌نماید. مدل شبیه سازی با ارائه بینش عمیق و روشن در خصوص شبکه‌های پیچیده تامین‌کنندگان، وسایل نقلیه، روش‌های حمل و نقل کالا، به افزایش رقابت‌پذیری و بهبود زنجیره تامین کمک شایانی می‌نماید.

با استفاده از مدل شبیه سازی زنجیره تامین قادر خواهید بود تا سناریوهای “چه می‌شود اگر” را به راحتی پیاده‌سازی نموده و نتیجه آن را مشاهده کنید. این قابلیت به شما امکان بهینه‌سازی و پیش‌بینی آینده را می‌دهد.

پیاده‌سازی اتوماسیون، افزایش تعداد حامل‌ها، تغییرات در تقاضا، تغییرات در ظرفیت انبارها، اضافه نمودن خطوط تولیدی جدید و محصولات جدید و مسائلی مانند این به راحتی قابل تجزیه و تحلیل در مدل شبیه سازی است.

رویکردهای شبیه سازی مورد استفاده در مدلسازی زنجیره‌تامین

سه رویکرد شبیه سازی گسسته پیشامد، مدلسازی سیستم های پویا و مدلسازی عامل بنیان می‌توانند در مدلسازی زنجیره‌تامین مورد استفاده قرار گیرند.

رویکرد شبیه سازی گسسته پیشامد برای مدلسازی مسائلی در زنجیره تامین مناسب است که سطح جزئیات زیادی مدنظر مدلساز باشد. به عنوان مثال نحوه سفارشگذاری مواد اولیه، ظرفیت انبارها، تعداد وسایل نقلیه، تعداد خطوط تولیدی و ایستگاه‌ها و منابع مورد استفاده و … از مسائلی است که رویکرد شبیه سازی گسسته پیشامد برای مدلسازی زنجیره‌تامین کاربرد خواهد داشت.

رویکرد سیستمهای پویا در مسائل زنجیره تامین بیشتر مناسب تحلیلهای سطح کلان است. بررسی پدیده اثر شلاقی، تاثیر تبلیغات بر عملکرد زنجیره تامین، تاثیر افزایش و یا کاهش تقاضا بر عملکرد زنجیره تامین و یا عملکرد رقبا و تبلیغات دهان به دهان مشتریان و تاثیر آن بر زنجیره تامین از مثالهایی است که میتوان با رویکرد سیستمهای پویا مدلسازی آن را انجام داد.

رویکرد مدلسازی عامل بنیان در سالهای اخیر مورد توجه بسیاری از مدلسازان قرار گرفته است. به دلیل ماهیت عامل بودن اجزای زنجیره تامین، این رویکرد برای در نظر گرفتن پیچیدگی‌های موجود در زنجیره تامین‌های بزرگ مناسب است.

امکانی که در نرم افزار AnyLogic برای استفاده از رویکرد عامل بنیان وجود دارد، قابلیت ترکیب مدل عامل بنیان با نقشه GIS است. این قابلیت به مدلساز اجازه میدهد تا تمامی پیچیدگی‌های لجستیکی و حمل و نقلی را در نظر بگیرد و دیگر الزامی به وارد کردن اطلاعات مسافت‌ها، مسیریابی ها و مسائل مشابه نباشد. برای آشنایی بیشتر، مطلب “قابلیتهای نرم افزار AnyLogic در ساخت مدلهای عامل بنیان” را مطالعه نمایید.

یادگیری نرم افزار AnyLogic و انجام پروژه شبیه سازی زنجیره‌تامین

چنانچه تمایل به یادگیری نرم افزار AnyLogic را دارید، پیشنهاد می‌کنیم در دوره‌های آموزش نرم افزار AnyLogic شرکت شبیه پردازان شرکت نمایید. همچنین جهت آشنایی با راه‌های یادگیری نرم افزار، مطلب مربوط به آشنایی با منابع یادگیری نرم افزار AnyLogic را مطالعه کنید.

جهت انجام پروژه شبیه سازی زنجیره‌تامین نیز مطلب انجام پروژه شبیه سازی AnyLogic را مطالعه نمایید.

مثالهایی از قابلیت‌های نرم افزار AnyLogic در شبیه سازی زنجیره تامین

به منظور آشنایی بیشتر با ابزار شبیه سازی و کاربرد آن در زنجیره‌تامین، در زیر چند مدل شبیه سازی آزمایشی زنجیره‌تامین که با استفاده از نرم‌افزار شبیه‌سازی AnyLogic توسعه داده شده‌اند، قابل مشاهده است.

زنجیره تامین خط تولید انعطاف پذیر

در این مدل شبیه‌سازی یک زتجیره‌تامین با قابلیت تولید منعطف مدل شده است.

شبیه سازی نحوه تحویل کالا

در این مدل شبیه‌سازی، نحوه تحویل کالا در زنجیره تامین با استفاده از قابلیت نقشه‌های GIS مدل شده است.

شبیه سازی زنجیره‌تامین از بندر تا مشتریان

این مدل دو روش سازماندهی زنجیره‌تامین را از یک بندر به تعدادی مشتری مقایسه می کند. در این مدل، شاخصه‌های مالی استخراج می‌شود و کارایی استفاده از انبار توزیع و تاثیر آن بر تحویل مستقیم ارزیابی می‌شود.

فهرست