کارخانجات تولیدی

خط تولید
کاربرد شبیه‌سازی در سیستم‌های تولیدی

تصمیمات مربوط به تغییرات در خطوط تولیدی در بسیاری از مواقع بسیار پرهزینه هستند و بنابراین یافتن بهترین تغییر در خطوط تولید و اجرای آن یکی از چالشی‌ترین تصمیمات در سیستم‌های تولیدی است.

به طور سنتی، تصمیمات بر اساس شواهد و تجربه و در برخی از مواقع با پشتیبانی از ابزارهای صفحه گسترده اتخاذ می‌شود. مزایای اینگونه تصمیمات غالباً به سختی قابل توجیه‌اند.

اما با استفاده از ابزار شبیه‌سازی، قادر خواهید بود تا تمامی سناریوهای مدنظر جهت توسعه تولید، بهینه‌سازی منابع، اضافه نمودن خطوط جدید تولیدی، به روزرسانی دستگاه‌ها و مسائلی از این دست را به راحتی در مدل شبیه‌سازی تجزیه و تحلیل نمایید.

به عنوان مثال استراتژی پیاده‌سازی تولید JIT و یا چابک (Lean) را به راحتی می‌توان در مدل شبیه‌سازی ارزیابی نمود.

به منظور آشنایی بیشتر با ابزار شبیه‌سازی و کاربرد آن در سیستم‌های تولیدی، در زیر چند مدل شبیه‌سازی آزمایشی سیستم‌های تولیدی که با استفاده از نرم‌افزار شبیه‌سازی AnyLogic توسعه داده شده‌اند، قابل مشاهده است.

شبیه‌سازی کارخانه تولید بتن

یک کارخانه تولید بتن با استفاده از ابزار شبیه‌سازی مدل شده است.

شبیه سازی سیستم پالت‌سازی با AGV

در این مدل شبیه‌سازی یک سیستم پالت سازی (Palletizing) به همراه AGV مدل شده است.

شبیه‌سازی کارخانه تولید سلول خورشیدی

در این مدل شبیه‌سازی یک کارخانه تولید سلول خورشیدی مدل شده است.

شبیه‌سازی کارخانه تولید فولاد

در این مدل شبیه‌سازی کارخانه تولید فولاد (سالن ذوب) به همراه تمامی جرثقیل‌های سقفی مربوطه مدل شده است.

فهرست