نفت و گاز

شبیه سازی نفت و گاز
کاربرد شبیه‌سازی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

چالش‌های موجود در صنایع نفت و گاز باید با بهره‌وری و کارایی مطلوب پاسخ داده شود. رسیدن به یک سیستم ایده‌آل نیازمند بکارگیری نوآوری در تمامی بخش‌ها است.

بکارگیری تکنولوژی‌های جدید و یا تغییر در فرآیند فعلی در سیستم واقعی می‌تواند منجر به توقف‌های غیرمنتظره سیستم و تحمیل هزینه‌های سنگین گردد و سودآوری پایدار را تهدید نماید. به همین منظور یکی از بهترین ابزارها جهت آنالیز بهترین سناریوها ابزار شبیه‌سازی است. با استفاده از مدل شبیه‌سازی می‌توان به تمامی سوالات “چه می‌شود اگر؟” پاسخ داد و سناریوهای بهبود را قبل از پیاده‌سازی در سیستم واقعی در محیط کامپیوتر و بدون هیچ گونه ریسک و یا هزینه‌ای تحلیل نمود.

به عنوان مثال بهینه‌سازی برنامه‌ریزی تعمیرات و نگهداری یکی از کاربردهای ابزار شبیه‌سازی در صنعت نفت و گاز و پیتروشیمی است.

علاوه بر پیچیده بودن فرآیند داخلی صنعت نفت و گاز و پتروشیمی، اضافه شدن مسائل دیگری مانند ذخیره سازی و حمل و نقل توزیع نیز به طور چشم‌گیری بر پیچیدگی‌های سیستم می‌افزاید. ابزار شبیه‌سازی با قدرت بسیار بالای خود، توانایی مدلسازی تمامی این پیچیدگی‌ها و استخراج خروجی‌های هر سناریو را دارا است. به عنوان مثال تمامی خطوط انتقال، حمل دریایی و زمینی می‌تواند به فرآیند داخلی صنعت نفت و گاز و پتروشیمی اضافه گردد و یک جواب بهینه جامع حاصل گردد.

با شبیه‌سازی  سیستم جاری موجود، می‌توان عملیات جاری سیستم را تجزیه و تحلیل کرد و تغییرات را بدون اثرگذاری بر سیستم واقعی آزمایش نمود. خروجی‌های دقیق آماری، امکان مشاهده سیستم در حالت دوبعدی و سه بعدی از مزایای استفاده از شبیه‌سازی است.

به منظور آشنایی بیشتر با ابزار شبیه‌سازی و کاربرد آن در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، در زیر چند مدل شبیه‌سازی آزمایشی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی که با استفاده از نرم‌افزار شبیه‌سازی AnyLogic توسعه داده شده‌اند، قابل مشاهده است.

شبیه‌سازی واحد تقطیر نفت خام

در این مدل، واحد تقطیر (Distillation) نفت خام شبیه‌سازی شده است.

شبیه‌سازی ترمینال نفت

در این مدل یک ترمینال نفت به همراه فرآیندهای بارگیری شبیه‌سازی شده است.

شبیه‌سازی رنجیره تامین نفت و محصولات نفتی

در این مدل زنجیره تامین نفت و محصولات نفتی شبیه‌سازی شده است.

شبیه‌سازی ایستگاه پمپ بنزین

در این مدل یک پمپ بنزین و فرآیندهای مربوطه شبیه‌سازی شده است.

فهرست