مدیریت دارایی‌ها

شبیه‌سازی مدیریت دارایی ها

کاربرد شبیه‌سازی در مدیریت دارایی‌ها

مدیریت دارایی‌ها به دلیل وجود عدم قطعیت‌های بسیار زیادی که در آن وجود دارد، امری بسیار ریسکی و چالشی است. بنابراین برای مدیریت دارایی‌ها نیاز به ابزاری است که بتواند تمامی عدم قطعیت‌های دخیل را لحاظ نموده و یک راه حل بهینه ارائه نماید.

ابزار شبیه‌سازی به دلیل قابلیت تحلیل فرآیندهای تصادفی و تاثیر برآیندی آنها، بهترین ابزار برای مدیریت دارایی‌ها به شمار می‌رود. با استفاده از ابزار شبیه‌سازی می‌توان نتیجه فعالیت‌هایی مانند سرمایه‌گذاری‌های جدید، آغاز پروژه‌های جدید و … را قبل از پیاده‌سازی آنها مشاهده نمود.

فرض کنید سازمانی قصد سرمایه‌گذاری بر روی یک پروژه‌ای را داشته باشد. با استفاده از شبیه‌سازی می‌توان قبل از سرمایه‌گذاری، میزان نرخ بازگشت سرمایه واقعی (IRR) را با در نظر گرفتن تمامی حالات تصادفی استخراج نمود و در نهایت تصمیم به اجرایی نمودن آن گرفت.

به منظور آشنایی بیشتر با ابزار شبیه‌سازی و کاربرد آن در مدیریت دارایی‌ها، در زیر چند مدل شبیه‌سازی آزمایشی مدیریت‌ دارایی‌ها که با استفاده از نرم‌افزار شبیه‌سازی AnyLogic توسعه داده شده‌اند، قابل مشاهده است.

شبیه‌سازی خدمات در مزرعه بادی

در این مدل یک مزرعه بادی (wind farm) و نحوه ارائه خدمت در آن شبیه‌سازی شده است.

شبیه سازی مدیریت ناوگان هوایی

در این مدل نحوه مدیریت ناوگان هوایی شبیه‌سازی شده است.

شبیه سازی مدیریت پورتفولیو محصولات

در این مدل نحوه مدیریت پورتفولیو محصولات (Product Portfolio) شبیه‌سازی شده است.

فهرست