فرآیندهای اجتماعی

شبیه سازی فرآیندهای اجتماعی

کاربرد شبیه‌سازی در فرآیندهای اجتماعی

هر ساله میلیون‌ها دلار صرف مطالعه ماهیت پیچیده تعاملات در جوامع مختلف می‌شود. از شرکت‌هایی که سعی دارند محبوبیت خود را در میان مشتریان و رقبا افزایش دهند، تا دولت‌هایی که تلاش می‌کنند نیازهای اجتماعی در حال تغییر شهروندان خود را برآورده نمایند. با در نظر گرفتن پیچیدگی‌های بسیار زیاد در فرآیندهای اجتماعی، پاسخ به سوالات این حوزه اصلاً آسان نیست.

روش‌های تحلیلی مانند گروه‌های کانون (focus group) و یا ابزارهایی مانند پرسشنامه شاید بتوانند بینشی را ارائه دهند. اما محدود هستند و نمی‌توان درک عمیقی نسبت به انچه که در فرآیندهای اجتماعی رخ می‌دهد به دست آورد.

ابزار شبیه‌سازی به دلیل امکان لحاظ نمودن پیچیدگی‌ها تعاملات اجتماعی، بهترین ابزار جهت تحلیل در سطح کلان و خرد است. یکی از رویکردهای بسیار مناسب جهت شبیه‌سازی فرآیندهای اجتماعی رویکرد شبیه‌سازی عامل‌بنیان یا عامل‌محور است. در این رویکرد، عناصر اجتماعی به صورت عامل در نظر گرفته می‌شوند و نحوه تعاملات آنها به راحتی در مدل شبیه‌سازی مدل می‌شود و نتیجه برآیند تعاملات عامل‌ها به برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیرندگان درک عمیقی از آنچه که در تعاملات اجتماعی روی می‌دهد ارائه می‌نماید.

به منظور آشنایی بیشتر با ابزار شبیه‌سازی و کاربرد آن در تحلیل فرآیندهای اجتماعی، در زیر چند مدل شبیه‌سازی آزمایشی از فرآیندهای اجتماعی که با استفاده از نرم‌افزار شبیه‌سازی AnyLogic توسعه داده شده‌اند، قابل مشاهده است.

شبیه‌سازی جمعیت یک شهر

در این مدل روند جمعیت در یک شهر شبیه‌سازی شده است.

شبیه‌سازی جمعیت شهری و رفتار اجاره‌نشینی

در این مدل جمعیت شهری و رفتار اجاره‌نشینی جمعیت شهر شبیه‌سازی شده است.

شبیه‌سازی شورش در یک جامعه

در این مدل پویایی مربوط به شورش در یک جامعه شبیه‌سازی شده است.

فهرست