راه و ترافیک

شبیه‌سازی جاده و ترافیک

کاربرد شبیه‌سازی در سیستم‌های ترافیکی

یکی از چالش‌های بزرگ مدیریت شهری در زمینه برنامه‌ریزی زیرساخت‌های جاده‌ای است. عدم توجه به این مقوله منجر به بروز ترافیک‌های شدید در ترددهای شهری و بین شهری می‌گردد.

برنامه‌ریزانی که در خصوص ایجاد تغییر در شبکه‌های جاده‌ای تصمیم‌ می‌گیرند، نیاز دارند تا بتوانند تاثیر این تغییرات را بر جریان ترافیک پیش‌بینی کنند. به همین منظور نیاز به ابزاری وجود دارد که بتواند این قابلیت را در اختیار تصمیم‌گیرندگان قرار دهد.

همچنین زمانبندی چراغ‌های راهنمایی، احداث مراکز جدید مانند پارکینگ، ایستگاه‌های اتوبوس و … نیز به صورت مستقیم بر روی جریان و ظرفیت ترافیک تاثیر دارند و می‌بایست قبل از پیاده‌سازی آنها از موثر و مفید بودن راه حل‌ها اطمینان حاصل نمود.

مدل شبیه‌سازی ترافیکی از بهترین ابزارهای تحلیل جریان ترافیکی است که با استفاده از آن می‌توان در خصوص آلترناتیوهای مختلف تصمیم‌گیری نمود و جریان‌های ترافیکی را به بهترین شکل ممکن مدیریت نمود.

نکته قابل توجه امکان مشاهده انیمیشن‌های دو بعدی و سه بعدی علاوه بر نتایج کمی و تحلیلی است که درک بسیار عمیق‌تری نسبت به آلترناتیوهای پیشنهادی به تصمیم‌گیرندگان می‌دهد.

نرم‌افزار AnyLogic دارای یک کتابخانه تخصصی برای شبیه‌سازی سیستم‌های ترافیکی و جاده‌ای است که با استفاده از آن می‌توان مدل ترافیکی مدنظر را با در نظر گرفتن تمامی پیچیدگی‌ها و پویایی موجود در سیستم واقعی پیاده‌سازی نمود.

به منظور آشنایی بیشتر با ابزار شبیه‌سازی و کاربرد آن در سیستم‌های جاده‌ای و ترافیکی، در زیر چند مدل شبیه‌سازی آزمایشی ترافیکی که با استفاده از نرم‌افزار شبیه‌سازی AnyLogic توسعه داده شده‌اند، قابل مشاهده است.

شبیه‌سازی میدان شهری

در این مدل شبیه‌سازی یک میدان به همراه تمامی عناصر ترافیکی لحاظ شده‌اند.

شبیه‌سازی چراغ راهنمایی و رانندگی

در این مدل یک چهارراه به همراه چراغ راهنمایی و رانندگی و زمانبندی مربوطه مدل شده است.

شبیه‌سازی میدان شهری

در این مدل یک میدان اصلی شهری به همراه اجزای ترافیکی مربوطه شبیه‌سازی شده است.

شبیه‌سازی تقاطع بزرگراهی

در این مدل ترافیکی یک تقاطع بزرگراهی شبیه‌سازی شده است.

فهرست