حمل و نقل

سیستم حمل و نقل
کاربرد شبیه‌سازی در سیستم‌های حمل و نقل

مسائل مربوط به برنامه‌ریزی حمل و نقل و مدیریت ناوگان دارای پیچیدگی زیادی است و روش‌های سنتی مانند مدل‌های ریاضی غالباً امکان رسیدن به جواب مناسب را ندارند و در صورت رسیدن به جواب نیز ممکن است در صورت بروز نوسانات، موجه بودن خود را از دست بدهند.

ساخت مدل شبیه‌سازی از سیستم حمل و نقل، بهترین روش تحلیل و یافتن راه‌ حل‌های بهینه‌ است. مدل شبیه‌سازی شما را قادر می‌سازد تا به طور موثر برنامه‌ریزی حمل و نقل خود را مدیریت کنید، بارهایی که جابجا می‌شوند را حداکثر کنید و یا هزینه را به حداقل خود برسانید. مدل شبیه‌سازی به عنوان یک فضای امن بدون ریسک این امکان را فراهم می‌کند تا تمامی سوالات و یا راه‌ حل‌های مربوط به سیستم حمل و نقل خود را پیاده‌سازی کرده و نتایج آن را مشاهده کنید.

به منظور آشنایی بیشتر با ابزار شبیه‌سازی و کاربرد آن درسیستم‌های حمل و نقل، در زیر چند مدل شبیه‌سازی آزمایشی سیستم‌های حمل و نقل که با استفاده از نرم‌افزار شبیه‌سازی AnyLogic توسعه داده شده‌اند، قابل مشاهده است.

شبیه‌سازی ترافیکی

در این مدل شبیه‌سازی یک میدان به همراه تمامی عناصر ترافیکی لحاظ شده‌اند.

شبیه‌سازی سیستم تحویل کالا

در این مدل شبیه‌سازی نحوه تحویل کالاها در یک زنجیره و با استفاده از امکانات نقشه‌های GIS پیاده‌سازی شده است.

شبیه‌سازی ترمینال ذخیره و توزیع غلات

در این مدل شبیه‌سازی، ترمینال ذخیره و توزیع غلات پیاده‌سازی شده است.

شبیه‌سازی خطوط کانتینر

این مدل شبیه‌سازی نحوه تحویل کانتینر حامل بار توسط کشتی‌ها به بنادر دریایی را شبیه‌سازی می‌کند.

فهرست