ترمینال و بندر

شبیه سازی بندر
کاربرد شبیه‌سازی در بنادر و پایانه‌های کانتینری

شبیه‌سازی ابزاری قدرتمند برای کاهش هزینه‌ها و افزایش توان عملیاتی در بنادر و پایانه‌های کانتینری است. از ابزار شبیه‌سازی می‌توان برای تجزیه و تحلیل لجستیک داخلی، سیستم پشتیبانی تصمیم، کاهش ریسک‌های سیستم و طراحی نحوه پاسخ به اختلالات سیستم استفاده نمود.

با استفاده از ابزار شبیه‌سازی می‌توان تمامی فرآیندهای داخلی بنادر اعم از کانتینرها، اسکله، فرآیند انتقال، انبارسازی، حمل و نقل و کارکنان را مدل نمود و با درنظر گرفتن تمامی پیچیدگی‌های سیستم، پاسخ سوالات “چه می‌شود اگر؟” را استخراج نمود.

به عنوان مثال تاثیر افزایش تعداد اسکله‌ها، تغییرات در نحوه انبارسازی کانتینرها، نحوه فعالیت جرثقیل‌ها، تغییر در ورود کشتی‌ها مسائلی است که به راحتی تاثیر آنها بر سیستم واقعی را می‌توان از طریق مدل شبیه‌سازی استخراج نمود. پ

به منظور آشنایی بیشتر با ابزار شبیه‌سازی و کاربرد آن در زنجیره تامین، در زیر چند مدل شبیه‌سازی آزمایشی زنجیره تامین که با استفاده از نرم‌افزار شبیه‌سازی AnyLogic توسعه داده شده‌اند، قابل مشاهده است.

شبیه‌سازی خطوط کانتینر

این مدل شبیه‌سازی نحوه تحویل کانتینر حامل بار توسط کشتی‌ها به بنادر دریایی را شبیه‌سازی می‌کند.

شبیه‌سازی ترمینال ذخیره و توزیع غلات

در این مدل شبیه‌سازی، ترمینال ذخیره و توزیع غلات پیاده‌سازی شده است.

شبیه‌سازی ترمینال نفت

در این مدل یک ترمینال نفت به همراه فرآیندهای بارگیری شبیه‌سازی شده است.

فهرست