ترمینال های مسافری

شبیه‌سازی ترمینال مسافری

کاربرد شبیه‌سازی در ترمینال‌های مسافری و جریان‌های ازدحام افراد

شبیه‌سازی عابرین پیاده یکی از راه‌ حل‌های موثر برای برنامه‌ریزی، مدیریت و بهینه‌سازی جریان‌های ازدحام مسافران و عابرین در مکان‌های عمومی مانند فرودگاه‌ها، ساختمان‌های عمومی مانند پاساژها و مراکز خرید، ایستگاه‌های راه‌آهن و استادیوم ها است. با استفاده از مدل شبیه‌سازی می‌توان در خصوص موارد زیر تصمیم‌گیری نمود:

  • ایجاد ظرفیت: ایجاد تغییراتی در سیستم واقعی که از بروز تنگناها جلوگیری نماید و باعث کم شدن ازدحام افراد گردد. همچنین از مدل شبیه‌سازی می‌توان در خصوص ایجاد ظرفیت‌ها در مواقع بحران مانند زلزله نیز استفاده نمود.
  • فرآیندهای کسب و کار: مکان‌یابی نقاط خدماتی مانند ایستگاه فروش بلیط، کیوسک‌های خودپرداز، مراکز کنترل پاسپورت همگی از مثال‌هایی است که در صورت عدم توجه به جریان مسافران و مکان‌یابی غلط آنها می‌تواند منجر به ازدحام‌های نامطلوب گردد. با استفاده از مدل شبیه‌سازی می‌توان در خصوص مکان بهینه آنها تصمیم‌گیری نمود.
  • برنامه‌ریزی تخلیه (Evacutaion): برنامه‌ریزی در خصوص نحوه تخلیه افراد در مکان‌های شلوغ از الزامات مدیریت بحران است. مدل شبیه‌سازی به تصمیم‌گیران این امکان را می‌دهد تا در خصوص برنامه‌ریزی نحوه تخلیه افراد در زمان‌های بحران و اضطراری اقدام نمایند.
  • حمل و نقل عمومی: نحوه مکانیابی ایستگاه‌های حمل و نقل عمومی و نحوه سرویس دهی آنها به منظور کاهش ازدحام از دیگر مزایایی است که می‌توان با استفاده از مدل شبیه‌سازی در خصوص آنها تصمیم‌گیری نمود.

نرم‌افزار شبیه‌سازی AnyLogic دارای یک کتابخانه تخصصی جهت مدل‌سازی ازدحام عابرین پیاده است که می‌تواند تحلیل جریان عابرین و افراد را در سناریوهای مختلف با در نظر گرفتن تمامی پیچیدگی‌های دنیای واقعی مدل نماید.

به منظور آشنایی بیشتر با ابزار شبیه‌سازی و کاربرد آن در تحلیل جریان افراد و عابرین پیاده، در زیر چند مدل شبیه‌سازی آزمایشی انبار و فرآیندهای ازدحام افراد که با استفاده از نرم‌افزار شبیه‌سازی AnyLogic توسعه داده شده‌اند، قابل مشاهده است.

شبیه‌سازی مرکز خرید

در این مدل یک مرکز خرید شبیه‌سازی شده است.

شبیه‌سازی ایستگاه مترو

در این مدل ورودی یک ایستگاه مترو شبیه‌سازی و نقاط ازدحام آن مشخص شده است.

شبیه‌سازی تخلیه اضطراری افراد

در این مدل تخلیه اضطراری افراد در زمان وقوع بحران شبیه‌سازی شده است.

شبیه سازی فرودگاه

در این مدل یک فرودگاه به همراه جریان مسافران شبیه‌سازی شده است.

فهرست