دوره آموزش یادگیری تقویتی (RL)

آموزش یادگیری تقویتی

دوره آموزش یادگیری تقویتی (Reinforcement Learning) با پایتون Python

یادگیری تقویتی یکی از روش‌های یادگیری ماشینی است که در آن یک عامل یادگیرنده با انجام فرآیندهای سعی و خطا در محیط واقعی و یا در محیط شبیه‌سازی سعی در یادگیری می‌نماید. یادگیری تقویتی به حوزه‌ای بسیار جذاب تبدیل شده است و تحقیقات بسیار وسیعی بر روی توسعه الگوریتم‌های آن در حال انجام است. دوره آموزش یادگیری تقویتی نیز در چند سال اخیر مخاطبان زیادی پیدا کرده است.

از آنجایی که یکی از محیط‌هایی که عامل یادگیرنده در آن به فرآیند یادگیری می‌پردازد، مدل شبیه‌سازی است. از این جهت یادگیری تقویتی به حوزه‌ای جذاب برای علاقمندان به حوزه شبیه‌سازی تبدیل شده است و کاربردهای آن نیز هر روز بیشتر می‌شود.

شرکت شبیه‌پردازان به عنوان شرکت فعال در زمینه شبیه‌سازی و بهینه‌سازی، اقدام به تدوین و برگزاری دوره آموزشی در زمینه یادگیری تقویتی نموده است. در این دوره آموزشی با مفاهیم یادگیری تقویتی، الگوریتم‌ها و نحوه پیاده‌سازی آن آشنا خواهید شد.

پیش نیاز دوره آموزش یادگیری تقویتی

پیش‌نیازی برای شرکت در این دوره آموزشی وجود ندارد و تمامی علاقمندان با هر سطح آشنایی با یادگیری ماشینی و الگوریتم‌های یادگیری تقویتی می‌توانند در این دوره شرکت نمایند. نحوه تدوین مطالب این دوره آموزشی به گونه‌ای است که علاقمندان با کاربرد RL در صنعت نیز آشنا خواهند شد. زبان برنامه‌نویسی مورد استفاده در این دوره آموزشی Python خواهد بود.

البته بهتر است علاقمندان به حوزه یادگیری تقویتی، تا حدودی آشنایی با آمار و احتمال و همچنین جبر خطی داشته باشند.

سرفصلهای دوره آموزش یادگیری تقویتی با پایتون

در این دوره آموزشی، سرفصل‌های زیر مورد بررسی قرار خواهند گرفت:

 • انواع روش‌های یادگیری ماشینی
 • جایگاه یادگیری تقویتی در الگوریتم‌های یادگیری ماشینی
 • معرفی یادگیری تقویتی
 • مروری بر برنامه‌ریزی پویا (Dynamic Programming)
 • مروری بر روش مونت‌کارلو (Monte Carlo)
 • پیاده‌سازی یک مثال در زبان برنامه‌نویسی پایتون و حل مساله به روش برنامه‌ریزی پویا و مونت کارلو
 • آشنایی با الگوریتم‌های Sarsa و Q-Learning
 • پیاده‌سازی یک مساله در زبان برنامه‌نویسی پایتون و حل مساله با الگوریتم‌های یادگیری تقویتی Sarsa و Q-Learning
 • آشنایی با الگوریتم‌های میانگین پاداش
 • آشنایی با شبکه‌های عصبی
 • آشنایی با کاربرد شبکه‌های عصبی در یادگیری تقویتی
 • آشنایی با الگوریتم‌های یادگیری تقویتی عمیق (Deep Reinforcement Learning)

در صورتی که تمایل به ثبت نام در این دوره آموزشی را دارید با ما تماس بگیرید.

فهرست